Namo Kisan Yojana कागदपत्रे

Namo Kisan Yojana कागदपत्रे
नमो शेतकरी योजनेसाठी फॉर्म भरण्यासाठी लागणारी आठ कागदपत्रे खालील प्रमाणे दिली आहे.

  1. पासपोर्ट आकाराचे दोन फोटो
  2. आधार कार्ड गरजेचे
  3. रहिवासी प्रमाणपत्र गरजेचे
  4. उत्पन्नाचा दाखला गरजेचे
  5. जात प्रमाणपत्र गरजेचे
  6. सातबारा उतारा गरजेचे
  7. रेशन कार्ड गरजेचे
  8. बँकेचे पासबुक आणि स्वतःचा मोबाईल नंबर गरजेचा.

Ek Shetkari Ek Dp Yojana:एक शेतकरी एक डीपी योजना ला मिळाली मंजुरी, जिल्हा निहाय लोकसंख्या आणि शासन निर्णय पहा

>
wp_footer(); ?>
Close Visit indianmarathi