Gautami Patil गौतम पाटील एका कार्यक्रमाचे इतके घेते मानधन

Gautami Patil  गौतम पाटील वर इतक्या टीका होऊन देखील दमात कार्यक्रम करणारी गौतमी पाटील एका कार्यक्रमाचे किती घेते हे तुम्ही कधी विचार केला आहे का चला तर आता आम्ही तुम्हाला सांगतो न्यूज चैनल च्या सूत्रात कळले आहे की गौतमी पाटील एक या कार्यक्रमाचे दीड ते दोन लाख रुपये मानधन घेते.

म्हणजे महिन्याला गौतम पाटील 25 ते 30 लाख रुपये कमवते.

>
wp_footer(); ?>
Close Visit indianmarathi